CB Elinstallationer

 

 

 

 

CB elinstallationer startades under 2008 och drivs som ett deltidsföretag. 

 

 

 

De två senaste åren har den mesta tiden gått åt som samarbetspartner till Din Elkontakt AB, Rolfstorp.

 

 

 

Målet är att utveckla verksamheten mer inom belysningsområdet, framförallt trädgårdsbelysning och dekorationsbelysning.