CB Elinstallationer  

 

 

Arbetar inom Varbergs kommun i Halland.

 

Alla elinstallationer utförs av behörig elinstallatör (ABL).

 

Innehar F-skattsedel.

 

De flesta typer av elarbeten kan ordnas, arbetar oftast mot privatpersoner och mindre företag.

 

Några exempel på vanliga uppdrag:

  -  Felsökning, ändringsarbeten,

      nybyggnation.

  -  Byte av elcentraler.

  -  Installation av jordfelsbrytare.

  -  Montage av ytterbelysningar,

      belysningsstyrningar,

      rörelsevakter.